Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 14.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym dla Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/697/2011 (postępowanie powtórzone)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 22.12.2011 r. godz: 10:00

     Do Pobrania: pytanie i udzielona odpowiedź, wyjaśnienia zamawiającego Uwaga:  )


     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03