Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Genetyczno-Molekularnej IB (P31) w postaci: jednej szybkoobrotowej wirówki laboratoryjnej i dwóch sztuk (2) rotoru do wirówki (część 1) oraz jednej lodówki (część 2), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/797/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 22.12.2011 r. godz: 10:00

   Uwaga: Pytania i wyjaśnienia treści siwz )

   Uwaga: pytanie i odpowiedź zamawiającego )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03