Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 16.12.2011r. o zamiarze zawarcia umowy na przedłużenie do dnia 07.02.2013r. asysty technicznej świadczonej przez Firmę Oracle Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, kod: 01-208, ul. Przyokopowa 31, na sprzęt serwerowy znajdujący się na wyposażeniu Zamawiającego, nr sprawy CRZP/UJ/756/2011

  •  Ogłoszenie z dnia 17.02.2012r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03