Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.12.2011r. o przetargu nieograniczonym w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Chemii Fizycznej, Zadanie 6 (Działanie 2 – Modernizacja pracowni Wydziału Chemii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/783/2011.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 26.01.2011r. 10:00

  Modyfikacja SIWZ

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03