Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 19.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego (tj. komputerów przenośnych oraz zestawów komputerowych z monitorami i drukarką) o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Gołębiej 24, nr sprawy CRZP/UJ/724/2011

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 27.12.2011r., godz. 9:00

     Uwaga: Wyjaśnienia treści SIWZ, odpowiedzi na zadane zapytania )

     Informacja o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03