Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 19.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Jagiellońskiego Centrum Językowego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/817/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 28.12.2011r., godz. 10:00

   Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Informacja o ponownym wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania w części I zamówienia oraz o unieważnieniu postępowania w tej części

   Ogłoszenie z dnia 14.03.2012r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03