Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 20.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienei wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Biblioteki Jagiellońskiej, mieszczącej się w Krakowie, przy Al. Mickiewicza 22, nr sprawy CRZP/UJ/819/2011

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    Termin składania ofert: 29.12.2011r., godz. 9:00

     Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postepowania

     Ogłoszenie z dnia 30.01.2012r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03