Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 20.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy lasera helowo-kadmowego 325nm i elementów optycznych UV dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/836/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, modyfikacja do SIWZ z dnia 21.12.2011r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 21.12.2011r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 338545 - 2011 data 20.12.2011 r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 29.12.2011r. )

   Termin składania ofert: 03.01.2012r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03