Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 21.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch zestawów komputerowych wraz z monitorami dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 29.12.2011 r., godz. 10:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03