Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy pomocy naukowych na potrzeby VI regionalnego finału konkursu projektów naukowych w ramach projektu FENIKS.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 29.12.2011 r., godz. 10:00

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ )

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ )

  Zawiadomienie o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03