Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 22 grudnia 2011r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Orla 171- Nr CRZP/UJ/822/2011r

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 04/01/2012r, godz.09:00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz.2 oraz unieważnieniu postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03