Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 23.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wynajmu i okresowej wymiany mat wejściowych, wewnętrznych, absorpcyjnych, tekstylnych na pokładzie gumowym, zabezpieczającym przed przesuwaniem w kolorze grafitowo-czarnym i brązowym przez okres dwóch lat w odniesieniu do jednej do trzech części, w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa. Nr sprawy CRZP/UJ/846/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po poprawce omyłki pisarskiej 29.12.2011r.

   Termin składania ofert: 04.01.2012r. godz 10:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ, POPRAWA OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

   ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03