Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 27.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dla Instytutu Psychologii i Instytutu Filozofii Wydziału Filozoficznego UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/572 i 823 i 824/20011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 29.12.2011r. )

   Termin składania ofert: 05.01.2012r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03