Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 28.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie przygotowanie, w dniu 20 stycznia 2012r., na ok. 70 osób, uroczystej kolacji dla Zespołu Projektu, na potrzeby projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/852/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 06.01.2012r., godz. 09:00, 09.01.2012r., godz. 09:00

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 02.01.2012r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Do Pobrania: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

  ( Uwaga: Ogłoszenie z dnia 03.02.2012r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03