Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 28.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopów dla Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego na potrzeby projektu MPD współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 05.01.2012 r. godz. 10:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03