Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 20.06.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji remontu konserwatorskiego elewacji wraz z izolacją ścian, wymianą okien i instalacją iluminacji w budynku mieszkalnym UJ przy Al. Słowackiego 15 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/174/2008

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Do Pobrania: Załącznik B do SIWZ

   Termin składania ofert: 31.07.2008, godz.10:00

   Uwaga: Postępowanie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 02.07.2008r. numer ogłoszenia 146827, w tym też dniu ogłoszenie wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załącznikami A i B do SIWZ zostało zamieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego (http://przetargi.adm.uj.edu.pl/tresc.php?Id=249). Zapraszamy do pobrania materiałów i udziału w postępowaniu. )


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03