Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 24-06-2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego w szczególności: pięciu zestawów komputerowych wraz z monitorami LCD, dwóch laptopów oraz dwóch monitorów LCD dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (CRZP/UJ/224-225/2008)

 • Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 02/07/2008r., godz. 10:00

   Uwaga: pytania zadane przez Wykonawców i udzielone wyjaśnienia, modyfikacje siwz )

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania 

  Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w cześci I (powtórne)

   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03