Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 24-06-2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa oraz skanera przenośnego wraz z oprogramowaniem do rozpoznawania znaków dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (CRZP/UJ/236/2008)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 02/07/2008r., godz. 10:00

     Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03