Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 25.06.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy i montażu projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem i ekranem elektrycznym dla Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/232/2008


  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 03.07.2008, godz.12:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 16.07.2008r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03