Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 25.06.2008 r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy projektora multimedialnego (2 szt) i notebooka (2 szt) dla Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Rynek Główny 8 w Krakowie. Przetarg Nr CRZP/200-203/08

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 03.07.2008, godz. 11:00

    Informacja o wyniku (roztrzygnięciu) postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03