Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 27.06.2008r. o udzieleniu zamówienia na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu licencji Maple dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/213/2008


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03