Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 02.07.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji remontu konserwatorskiego elewacji wraz z izolacją ścian, wymianą okien i instalacją iluminacji w budynku mieszkalnym UJ przy Al. Słowackiego 15 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/174/2008

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Do Pobrania: Załącznik B do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 31.07.2008, godz.10:00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 01.09.2008r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03