Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 04.07.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch zestawów komputerowych wraz z monitorami oraz jednej drukarki laserowej dla Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (CRZP/UJ/217/2008)

 •  Termin składania ofert: 09.07.2008 r., godz. 10:30

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania 

  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03