Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 09.07.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooków, drukarek, skanerów, projektorów multimedialnych i kamery cyfrowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/249,250,251,252/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 18.07.2008, godz. 11:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 07.08.2008r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03