Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 10.07.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konserwatorskiego elewacji budynków przy ul.Kanoniczej 6 i 8 (front), ul.Grodzkiej 53, Placu Św. Marii Magdaleny (front + dziedziniec) oraz remontu dziedzińca budynku przy ul.Grodzkiej 53 dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/237/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 23.07.2008, godz. 11:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 13.08.2008r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03