Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 10.07.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch notebooków dla Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/256/2008)

  •  Termin składania ofert: 18.07.2008 r., godz. 10:30

     Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania 

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03