Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.07.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę trzech zestawów komputerowych wraz z monitorami dla Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (CRZP/UJ/214/2008)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 22.07.2008 r., godz. 10:00

   Uwaga: pytanie Wykonawcy i udzielone w związku z nimi wyjaśnienia oraz modyfikacje treści siwz  )

   Uwaga: pytanie Wykonawcy i udzielone w związku z nimi wyjaśnienia treści siwz  )

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania oraz odrzuceniu oferty

   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03