Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.07.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu modernizacji alejek spacerowych i dróg w Ogrodzie Botanicznym UJ przy ul. Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/246/2008

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 04.08.2008, godz.10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 29.08.2008r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03