Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Informacja o wyniku (roztrzygnięciu) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawe papieru higienicznego i ręczników papierowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (oprócz jednostek Coll. Medicum)

  •  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03