Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17-07-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Biura Obsługi Studentów Zagranicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul.Gołębiej 24 w Krakowie. Przetarg Nr CRZP/257/08

 • modyfikacja SIWZ )


  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 25.07.2008, godz. 11:00

   informacja o wyniku postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03