Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 21.07.2008 r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostaw oryginalnych (lub równoważnych) materiałów eksploatacyjnych (tonery, atramenty, taśmy) do drukarek, kserokopiarek i faksów dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (oprócz jednostek Coll. Medicum).

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

    Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ (plik Excel, Arkusz 1,2,3,4)

    Termin składania ofert: 30.07.2008, godz. 11:00

     Uwaga: (Unieważnienie postepowania) )


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03