Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 22.07.2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki laserowj kolorowej dla Działu Rozliczeń i Finansowania Badań Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul. Gołębia 24 Przetrag Nr CRZP/264/08

  •  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

     Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 30.07.2008, godz. 10:00

     Ogłoszenie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03