Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 25.07.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Bursy Jagiellońskiej UJ przy ul. Śliskiej 14 w Krakowie. CRZP/UJ/269/2008

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 18.08.2008, godz. 10:00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 16.09.2008r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03