Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 25.07.2008 r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostaw oryginalnych (lub równoważnych) materiałów eksploatacyjnych (tonery, atramenty, taśmy) do drukarek, kserokopiarek i faksów dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (oprócz jednostek Coll. Medicum).

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ (plik Excel, Arkusz 1,2,3,4)

   Termin składania ofert: 05.08.2008, godz. 11:0007.08.2008, godz. 11:00

  ( Uwaga: pytania zadane przez Wykonawców i udzielone wyjaśnienia )

   Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert )

  ( Uwaga: pytania zadane przez Wykonawców i udzielone wyjaśnienia )

   Uwaga: pytanie zadane przez Wykonawców i udzielone wyjaśnienia )

   Uwaga: uzupełnienie wyjaśnień )

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania oraz odrzuceniu ofert

   Do Pobrania: protest Firmy HiCOPY Polska Sp. z o.o.

   Do Pobrania: Protest Firmy MAK Sp. z o.o.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03