Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 20.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakresie dostawy odczynników chemicznych, odczynników do analiz biochemicznych oraz materiałów laboratoryjnych do badań w ramach projektu „Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/489/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 28.08.2012 r. godz. 09:00 29.08.2012 r. godz. 09:00 30.08.2012 r. godz. 09:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ WRAZ Z ZAŁACZNIKIEM A DO SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 23.08.2012r.

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ, po modyfikacji 23.08.2012 r.

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ WRAZ Z ZAŁACZNIKIEM A DO SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 24.08.2012 r.

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ po modyfikacji 24.08.2012 r.

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

   ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03