Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 30.07.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego do rozbudowy klastra Zespołu Chemii Kwantowej (CRZP/UJ/272/2008)

  •  Termin składania ofert: 08.08.2008 r., godz. 11:00

     Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia )


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03