Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 21.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy oprogramowania komputerowego na trzy stanowiska dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie , nr sprawy: CRZP/UJ/436/2012

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 29.08.2012 r. godz: 10:00

     Zawiadomienie o wyniku postępowania

     OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03