Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 23.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę elementów rozbudowy bieżni wysiłkowej dla myszy i szczurów w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 31.08.2012 r., godz. 10.00 07.09.2012 r., godz. 10.00 14.09.2012 r., godz. 10.00

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Uwaga: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert )

  Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

  Zawiadomienie o kolejnym przedłużeniu terminu składania ofert

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03