Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogloszenie z dnia 24.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biologii Komórki (P40), w odniesieniu od 1 do 4 części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/502/2012.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 02.10.2012 godz: 12:00

   Uwaga: pytanie i odpowiedź - dotyczy części 1 )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2013/S 004-003662)


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03