Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 31.07.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług w zakresie prenumeraty i dostawy zagranicznych czasopism oraz baz danych wraz z odprawą celną w latach 2009-2010 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/271/2008

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik nr 1 do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ w odniesieniu do części 1 i 2 przedmiotu zamówienia )

   Uwaga: Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami )

   Uwaga: Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami )

   Do Pobrania: Załącznik do opowiedzi na pytanie numer 15 z dnia 28.08.2008

   Uwaga: Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami )

   Uwaga: Pytanie do SIWZ wraz z odpowiedzią )

   Uwaga: Pytanie do SIWZ wraz z odpowiedzią )

   Termin składania ofert: 09.09.2008, godz.11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (wybór w części 1 i unieważnienie w części 2)

   Ogłoszenie z dnia 06.11.2008r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03