Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 25.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Geologicznej (P21), w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/510/2012.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 03.10.2012 r. godz: 11:00

   Uwaga: pytania i odpowiedzi - dotyczy części 1 i 2 )

   Uwaga: pytania i odpowiedzi - dotyczy części 1 i 2 )

   Uwaga: pytanie i odpowiedź - dotyczy części 6 )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2012/S 223-366967)


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03