Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 27.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania niezbędnego projektu i robót budowlano-instalacyjnych, związanych z przywróceniem uszkodzonej stacji trafo do stanu pierwotnego, wraz dostawą niezbędnego wyposażenia, w budynku Instytutu Zoologii UJ przy ul.Gronostajowej 9 Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/507/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 05.09.2012r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 05.09.2012r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 184541 - 2012 data 27.08.2012 r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 10.09.2012r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 11.09.2012r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 12.09.2012r. )

   Do Pobrania: Załącznik B do pytań i odpowiedzi z dnia 12.09.2012r.

   Termin składania ofert: 11.09.2012r., godz. 10:00 14.09.2012r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 09.10.2012r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03