Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 28.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia sprzętu komputerowego dla pracowni programowania urządzeń mobilnych oraz programowania w chmurze, nr sprawy: CRZP/UJ/477/2012.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 06.09.2012 r. godz: 11:00

     Zawiadomienie o wyniku postępowania

     OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03