Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 29.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na swiadczenie usługi pralniczej dla potrzeb Bursy Jagiellońskiej przy ul. Śliskiej 14 i domów studenckich przy ul. Kamionka 11 i 11A w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/243/I/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 06.09.2012r. godz. 11:00

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03