Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 31.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę zestawu do cyfrowej dokumentacji obrazu dla rozbudowy mikroskopu dla potrzeb Instytutu Zoologii UJ przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/491/2012

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 11.09.2012r. godz. 11:00

    Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03