Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłsozenie z dnia 1.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Podstaw Chemii, Zadanie 1 (Działanie 2 – Modernizacja pracowni Wydziału Chemii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy: CRZP/UJ/523/2012.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 12.10.2012r. 9:05

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03