Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 03.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług mycia powierzchni szklanych przy użyciu podnośników oraz metod alpinistycznych, z zastosowaniem odpowiednich środków w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/347/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 12.09.2012, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03