Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 03.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i projektora multimedialnego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/492,511,518/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 11.09.2012r. godz. 10:00

  Informacja o unieważnieniu I części postępowania

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania część II

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części III i IV

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03