Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 01.08.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług dotyczących zarządzania kontraktem, tj. pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego i kontroli jakości zakończonej uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu jakości dla obiektu, przy budowie IZ UJ zlokalizowanej przy ul.Gronostajowej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/278/2008

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 10.09.2008, godz.10:00

   Zawiadomienie o proteście

   Do Pobrania: Treść protestu

   Rozstrzygnięcie protestu

   Zawiadomienie o odwołaniu

   Do Pobrania: Treść odwołania

   Zawiadomienie o proteście

   Rozstrzygnięcie protestu

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

   Zawiadomienie o proteście

   Do Pobrania: Treść protestu

   Ogłoszenie z dnia 03.04.2009r. o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03