Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 04.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy związanych z przebudową stacji transformatorowej wnętrzowej w budynku Collegium Witkowskiego UJ, przy ul.Gołębiej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/445/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 19.09.2012r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 24.10.2012r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03